شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شوید
با حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

نمونه کد

برای راه‌اندازی سریع، می‌توانید از نمونه کدها استفاده نمایید. ارتباط با پایگاه داده به چند زبان محبوب برنامه‌نویسی نوشته شده است. بدیهی است که نمونه کدهای زیر به شکل ساده نوشته شده اند و توسعه‌دهنده بسته به نیاز خود می‌تواند آن را توسعه دهد.


jQueryPHPPythonRubyNodejsGoSwiftJavacURLWordpress
jQuery.ajax({
  url: "http://api.vajehyab.com/v3/search",
  type: "GET",
  data: {
    "token": "YOUR_TOKEN",
    "q": "سلام",
    "type": "exact",
    "filter": "dehkhoda,moein,amid",
  },
})
.done(function(data, textStatus, jqXHR) {
  console.log("HTTP Request Succeeded: " + jqXHR.status);
  console.log(data);
})
.fail(function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
  console.log("HTTP Request Failed");
})
.always(function() {
  /* ... */
});