شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شوید
با حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

تنظیمات

تنظیمات واژه‌یاب در کوکی مرورگر ذخیره می‌شود، بدیهی است که پس از حذف کوکی‌ها، تنظیمات نیز به حالت پیشفرض باز می‌گردد.

تنظیمات کلی

پیشنهادات جست‌وجو

نمایش واژه‌های پیشنهادی هنگام تایپ کردن

صفحه‌بندی خودکار

نمایش نتایج صفحهٔ بعدی پس از رسیدن به انتهای صفحه

لینک‌ها در صفحهٔ جدید

باز شدن لینک‌ها در تب جدید

تنها برای کاربران ویژه

حذف تبلیغات

حذف آگهی‌های بازرگانی در قسمت‌های مختلف وب‌سایت

تنظیمات جست‌وجو

جست‌وجوی مشابه

نمایش لغاتی که شبیه به بخشی از مدخل باشند.

جست‌وجوی هم‌آوا

نمایش لغات هم‌آوا؛ برای مثال دو واژهٔ «اثیر» و «اسیر» هم‌آوا هستند.

تنها برای کاربران ویژه

جست‌وجو در متن

جست‌وجو در متن بر اساس عبارت جست‌وجو شده

حریم شخصی

جست‌وجوی امن

استفادهٔ دائم از پروتکل HTTPS در جست‌وجو

واژه‌های دیده‌شده

نمایش لغات دیده‌شده توسط یک نوار خاکستری در کنار نتایج جست‌وجو. این لغات تنها برای شما و بر روی مرورگر شما مشخص است.

تنها برای کاربران ویژه

ذخیرهٔ جست‌وجوهای اخیر

ذخیرهٔ جست‌وجوهای یک ماه اخیر در سرورهای واژه‌یاب

جعبهٔ واژه

معنی واژه

نمایش محبوب‌ترین معنی برای واژه جست‌وجو شده

مترادف و متضاد

نمایش مترادف و متضاد برای واژهٔ جست‌وجو شده

برابر فارسی

نمایش برابر فارسی برای واژهٔ جست‌وجو شده

فعل

نمایش بن گذشته و حال افعال مربوط به واژهٔ جست‌وجو شده

تنها برای کاربران ویژه

ضرب‌المثل

نمایش ضرب‌المثل برای واژهٔ جست‌وجو شده

تنها برای کاربران ویژه

مترجم گوگل

ترجمه متن و یا واژه توسط مترجم گوگل

دیکشنری

دسترسی سریع به دیکشنری از طریق جعبهٔ واژه

نوار سمت راست

آیا می‌دانید؟

نمایش تصادفی یک واژه

غلط ننویسیم!

نمایش تصادفی شکل صحیح نگارشی واژه‌ها

فارسی را پاس بداریم

نمایش تصادفی برابرهای فارسی

واژه‌های نوپا

نمایش تصادفی واژه‌های نوپا

برندواژه

نمایش تصادفی برندواژه